Обемен надпис

Обемен надпис от фибран, дължина 2,06 м., височина на буквите 10 см.

Брандировка на вътрешни офиси

Рязано фолио – пясъкоструй LG Hausys 1510

Надпис от рязано фолио върху стена