Брандиране на автомобил – PLC Trans

PLC Trans е компания занимаваща се с транспорт и логистика.

Брандирането на автомобила е извършено спрямо изискванията на клиента, с рязано и напечатано фолио.

Проект

Краен Резултат

Ако имате нужда от изработка на цялостна идентичност за Вашия нов бизнес, потърсете ни.